Reisdocumenten en visa China | Dimsum Reizen

Welke reisdocumenten heb je nodig voor een reis door China

Reisdocumenten China


China Visum


Reizigers die China willen bezoeken dienen er zelf zorg voor te dragen te beschikken over de juiste reisdocumenten. Hieronder vindt u informatie over de benodigde reisdocumenten zoals bekend op moment van schrijven.
 
Voor een reis naar China heeft u een paspoort nodig. Dit paspoort moet minimaal nog zes maanden geldig zijn na terugkomst van de reis. Tevens heeft u een visum nodig voor China.

Er zijn twee mogelijkheden om een visum aan te vragen: 
1. via de visumdienst en de ambassade van China in Den Haag
2. online e-visum

1. Visum China aanvragen via de Visumdienst
U kunt ervoor kiezen het visum voor China zelf te regelen bij de ambassade van China in Den Haag of Brussel. U kunt dit echter ook uitbesteden aan een visumdienst, die daarvoor uiteraard bemiddelingskosten in rekening brengt. Zij gaan dan voor u naar de betreffende ambassade, staan vervolgens in de rij om uw aanvraag in te dienen, en halen ten slotte uw paspoort-met-visum ook weer bij de ambassade op. Dit scheelt u een hoop rompslomp.

Indien u uw visum wilt laten regelen door een visumdienst, dan kunt u dit aangeven bij boeking van uw reis. Dimsum Reizen brengt u dan naast de consulaire kosten voor het Chinese visum (momenteel € 126,55) óók de bemiddelingskosten van die visumdienst (€ 35,- per persoon per visum), alsmede de verzendkosten voor het aangetekend terugsturen van uw paspoort (€ 15,- per zending) in rekening.

Visumprocedure via de Visumdienst:
Indien u bij boeking aangeeft dat u het regelen van uw visum via Dimsum Reizen wilt laten lopen, dan treft u de visumkosten (incl. bemiddelings- en verzendkosten) op uw Dimsum factuur aan. Tevens ontvangt u dan tegelijk met uw factuur een visumvoucher, met daarop o.a. de contactgegevens van de visumdienst waarmee we samenwerken.Het visumvoucher stuurt u dan samen met het online ingevulde visumformulier voor China en de overige documenten, zoals vermeld in de visumhandleiding China, op naar het adres op dit voucher.

Hieronder de downloadbestanden die u nodig heeft: 
China visumaanvraagformulier (online invullen en uitprinten)
Toestemming verwerken persoons- en biometrische gegevens
China visumhandleiding

Werkgeversverklaring
Aan de aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden toegevoegd waarin de volgende informatie te vinden is:

Wat het bedrijf, waar de reiziger werkt, precies doet
Functie van de reiziger
Wanneer hij/zij in dienst is getreden
Zijn/haar loonspecificatie
Dat hij/zij toeristisch naar China reist

Dit moet ondertekend zijn door de werkgever. Bij boeking sturen wij u een voorbeeld van zo'n brief.  

Gepensioneerden hoeven geen werkgeversverklaring toe te voegen aan de aanvraag. Wel moet er een recent bank-afschrift worden meegestuurd waarop wordt aangetoond dat er minimaal €3000 per persoon op de rekening staat. Bij reizen langer dan 30 dagen moet er €3000 + €100 per extra dag in China op de rekening staan.
Scholieren / studenten hebben een bewijs van inschrijving nodig van de school. 
Huismannen / -vrouwen moeten loonstroken van de laatste drie maanden van hun partner meesturen.

Belangrijk! Bij de aanvraag van het online visum is deze werkgeversverklaring (vooralsnog) niet nodig. Mocht uw reis dus aan de volgende eisen voldoen, dan is het aan te raden om het online visum (e-visum) aan te vragen in plaats van de visumaanvraag via de Ambassade/Visumdienst.

2. Aanvragen online e-visum China
Het aanvragen van een Chinees visum online is snel en eenvoudig. Echter is het aanvragen van een online visum aan een aantal voorwaarden verbonden: 

Voorwaarden e-visum China:
- U dient met minimaal twee personen tegelijk het land te betreden en verlaten
- U dient uw vlucht- en hotelreservering aan te leveren (dit ontvangt u na boeking van Dimsum Reizen) U dient een hotelreservering te hebben voor uw gehele verblijf
- U dient een digitale kopie van uw paspoort aan te kunnen leveren
- Het visum is geldig voor toerisme. Zakenreizigers komen niet in aanmerking voor het e-visum
- U kunt maximaal 22 dagen in China verblijven
- U dient het visum minimaal 10 dagen van te voren aan te vragen
- Het e-visum is slechts geldig voor één inreis (single entry)

Visumprocedure online aanvraag
Via onze visumpartner kunt u via deze link eenvoudig uw visum voor China aanvragen. U vult hiervoor het online visumaanvraagformulier (in het Nederlands) in. U ontvangt dan, na betaling via iDEAL (credit card is dus niet nodig), binnen 72 uur het visum. Doordat u met iDEAL betaalt, is dit de makkelijkste en snelste manier voor u om een visum voor China aan te vragen. Daarnaast is onze partner bereikbaar per telefoon (050 - 210 0245) indien u vragen heeft omtrent uw visumaanvraag. De kosten voor een visum bedragen € 126,55 per persoon.
  
Aansprakelijkheid
We willen u er graag nadrukkelijk op wijzen dat u altijd zélf verantwoordelijk bent voor het correct invullen en het op tijd aanleveren van de benodigde formulieren en geldige reisdocumenten; controleert u alstublieft ook altijd goed of het verkregen visum de juiste data en gegevens bevat. Dimsum Reizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutief ingevulde formulieren, noch voor onjuist of te laat afgegeven visa. Dimsum Reizen kan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade / gevolgschade / immateriële kosten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig verkrijgen van een visum / reispermits, dan wel van een niet-correct visum / reispermits.