Reisvoorwaarden

Deze website is onderdeel van Dimsum ReizenDimsum Reizen is een handelsnaam van Couleur Locale BV.

ANVR

ANVR-Consumentenvoorwaarden
Dimsum Reizen (KvK 30208857) is aangesloten bij de ANVR onder nummer 3106. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen hanteren wij de volgende afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden:
 
Annuleringsvoorwaarden Landarrangement Dimsum Reizen
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient
schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
Tot 56 dagen voor vertrek: 
20% van de reissom met een minimum van € 250,- per persoon;
Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 
50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 
75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: 
de volledige reissom.

Annuleringsvoorwaarden Internationale vluchten Dimsum Reizen
Wanneer u uw internationale vlucht en/of binnenlandse vluchten via Dimsum Reizen boekt, gelden de annulering- en wijzigingsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de klasse waarin deze vlucht geboekt is, komen deze voorwaarden er vaak op neer dat u 100% annuleringskosten heeft bij de goedkoopste tarieven. Ook moeten de vluchten per direct volledig betaald worden na boeking.

Afwijkende voorwaarden andere leveranciers
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat leveranciers (bijv. accommodaties) strengere annulering, en betalingsvoorwaarden hanteren dan hierboven genoemd. Wij zullen u hiervan, voor boeking, op de hoogte brengen.

Betalingsvoorwaarden Dimsum Reizen
Bij boeking dient de reiziger 20% van de reissom* aan te betalen. Het restant moet uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald worden. Internationale vluchten moeten volledig aanbetaald worden.

*Onder reissom valt: - de genoemde reissom als vermeld in de offerte met daarbij vermelde inhoud betreffende vervoer (exclusief internationale vlucht), accommodatie, organisatie en eventuele inbegrepen maaltijden en excursies, 

Daarbovenop komen kosten voor
- consumentenbijdrage SGR
- calamiteitenfonds,
- eventuele verzekeringskosten
- eventuele visakosten,
- administratiekosten. 

U kunt u middels een annuleringsverzekering dekken tegen bovengenoemde annuleringskosten.

SGR

Dimsum Reizen is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantie Reisgelden) onder nummer 3186. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR.
Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als Dimsum Reizen door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Reis dus op zeker met de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De consumentenbijdrage voor de SGR -garantie bedraagt € 5,- p.p. voor reisovereenkomsten die afgesloten worden met een SGR –deelnemer (leverancier) en voor reisovereenkomsten die worden geboekt bij de SGR- deelnemende reisagent, voor boekingen afgesloten na 1 februari 2021.

SGRZ

Dimsum Reizen (KvK 30208857) is aangesloten bij SGRZ onder nummer 17188. U kunt dit
controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Geschillencommissie

Als ANVR lid zijnde is Dimsum Reizen geregistreerd bij de Stichting Geschillencommissie Reizen. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn met (de uitvoering) van uw reis en van mening zijn dat Dimsum Reizen uw klachten niet naar tevredenheid heeft behandeld, kunt u zich richten tot de Stichting Geschillencommissie Reizen. Deze Geschillencommissie kan de klacht in behandeling nemen en vervolgens een bindende uitspraak doen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Uw e-mail adres:

Cookies en privacy

De website van Dimsum Reizen maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media Cookies.

Cookiebeleid Dimsum Reizen
Privacy policy

Social media

Facebook Flickr Twitter Instagram Youtube